Föreningens styrelse

Om du vill bli medlem eller har frågor, så nås vi på info@kyrkbackenvasteras.se. Årsavgiften 2019 är 100 SEK/hushåll

Henrik Tengstrand

Ordf

Tor Mattson

Sekr.

Håkan Nytorp

Kassör

Karin Nordin-Björklund

Ledamot

Louisa Lundström

Ledamot

Louise Moselius

Ledamot

Birger Höök

Hemsidan