Vandring på Kyrkbacken

Följ med oss på en vandring på Kyrkbacken i tid och rum. Vi följer de gamla gatorna. Dagens gatunät är i stort identiskt med gatunätet i 1751 års karta med undantag av dagens Skvallergränd som 1751 endast gick mellan Blåsbogatan och Djäknegatan samt Lykttändargränd som slutade vid Djäknegatan. Nuvarande Humlegården bestod av ett antal större tomter på västra sidan samt ett antal mindre tomter på östra sidan.

Sommartid anordnar Visitvästerås, visit@vasteras.se, mfl vandringar på Kyrkbacken, men ni kan redan nu följa med oss på en virtuell vandring. De äldre bilderna är hämtade från stadsarkivet i Västerås. Färgbilderna från 1940-talet kommer från Carl Hennings samlingar.

2017-12/1514389598_karta-alt

Blåsbogatan

Vid 1902 års stadsplaneändring fick gatan namnet Blåsbogatan. Det fanns en tidigare Blåsbogata, ett kvarter öster om denna som vid samma tid får namnet Djäknegatan. Både den nya och den gamla Blåsbogatan ledde upp mot landeriet Blåsbo som idag är en stadsdel med samma namn. Tidigare hette gatan Nya Kyrkogårdsgatan då den ledde fram till nya Kyrkogården. Den invigdes 1818 och blev sedermera Gamla Kyrkogården som idag heter Wallinska Kyrkogården efter dåvarande domprosten i Västerås Johan Olov Wallin som invigde den.

1903. Foto Ernst Blom. Bildkälla: Västmanlands läns museum
1903. Foto Ernst Blom. Bildkälla: Västmanlands läns museum
1920-tal foto från kyrkan
1920-tal foto från kyrkan
2018 norrut mot Keijserska villan. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 norrut mot Keijserska villan. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 norrut från Skvallergränd. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 norrut från Skvallergränd. Foto Kyrkbacksföreningen
Branden i Keijsers kvarter. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
Branden i Keijsers kvarter. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
2014 Brandkåren något år senare. Foto Kyrkbacksföreningen
2014 Brandkåren något år senare. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 söderut från Kyrkbacksgatan. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 söderut från Kyrkbacksgatan. Foto Kyrkbacksföreningen
Branden i Keijsers kvarter. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
Branden i Keijsers kvarter. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
2018 Wallinska kyrkogården. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 Wallinska kyrkogården. Foto Kyrkbacksföreningen
1945 Wallinska kyrkogården. Foto Carl Henning. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1945 Wallinska kyrkogården. Foto Carl Henning. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
2018 norrut mot Skvallergränd. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 norrut mot Skvallergränd. Foto Kyrkbacksföreningen
1942. Foto Carl Henning. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1942. Foto Carl Henning. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
2018 norrut från Lykttändargränd. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 norrut från Lykttändargränd. Foto Kyrkbacksföreningen
1920-tal. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1920-tal. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
2018 söderut mot Skolgatan. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 söderut mot Skolgatan. Foto Kyrkbacksföreningen
1945. Foto Carl Henning. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1945. Foto Carl Henning. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

Djäknegatan

Djäknegatan hette från början Blåsbogatan och ledde upp mot landeriet Blåsbo. Den nuvarande Blåsbogatan hette tidigare Nya Kyrkogårdsgatan och ligger ett kvarter väster om denna gata. Att de var tvungna att byta namn berodde på att man 1875 färdigställde en ny kyrkogård och den Nya Kyrkogården blev den Gamla Kyrkogården. Så vid stadsplaneändringen 1902 fick Nya Kyrkogårdsgatan ta över namnet Blåsbogatan och den här gatan fick då namnet Djäknegatan, efter benämningen djäkne för elev på läroverket.

2018 från Skolgatan. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 från Skolgatan. Foto Kyrkbacksföreningen
1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1945. Foto Carl Henning. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1945. Foto Carl Henning. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
2018 mot Lykttändargränd. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 mot Lykttändargränd. Foto Kyrkbacksföreningen
1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
2018 mot Skolgatan. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 mot Skolgatan. Foto Kyrkbacksföreningen
1964. Foto Lennart Nilsson. Bildkälla: Fam. Keijser
1964. Foto Lennart Nilsson. Bildkälla: Fam. Keijser
2018 mot Skvallergränd. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 mot Skvallergränd. Foto Kyrkbacksföreningen
1945. Foto Carl Henning. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1945. Foto Carl Henning. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
2018 mot Skvallergränd. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 mot Skvallergränd. Foto Kyrkbacksföreningen
1965-1970. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1965-1970. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
2018 vid Skvallergränd. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 vid Skvallergränd. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 norrut från Skvallergränd. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 norrut från Skvallergränd. Foto Kyrkbacksföreningen
1965-70. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1965-70. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1945. Foto Carl Henning. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1945. Foto Carl Henning. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
2018 från Kyrkbacksgatan. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 från Kyrkbacksgatan. Foto Kyrkbacksföreningen
1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
2018 mot Kyrkbacksgatan. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 mot Kyrkbacksgatan. Foto Kyrkbacksföreningen
1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1940-tal. Foto Carl Henning. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1940-tal. Foto Carl Henning. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
2018 norrut från Kyrkbacksgatan. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 norrut från Kyrkbacksgatan. Foto Kyrkbacksföreningen
1972. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1972. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
2018 söderut mot Kyrkbacksgatan. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 söderut mot Kyrkbacksgatan. Foto Kyrkbacksföreningen
1970-tal. Bildkälla:Västerås stadsarkiv
1970-tal. Bildkälla:Västerås stadsarkiv
2018 mot Brunnsgränd. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 mot Brunnsgränd. Foto Kyrkbacksföreningen

Humlegården

Brukades intill senare 1800-talet som humlegård. Bland innehavarna märks plantören Nils Fernsten och skarprättaren Fredrik Strandberg.

2018 från Skvallergränd. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 från Skvallergränd. Foto Kyrkbacksföreningen
2018. Foto Kyrkbacksföreningen
2018. Foto Kyrkbacksföreningen
1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
2018 från Rektorsgränd. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 från Rektorsgränd. Foto Kyrkbacksföreningen
2018. Foto Kyrkbacksföreningen
2018. Foto Kyrkbacksföreningen
1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
2009. Äppelträd Fagerö. Foto Jan Smede
2009. Äppelträd Fagerö. Foto Jan Smede
2009. Äppelträd Fagerö. Foto Jan Smede
2009. Äppelträd Fagerö. Foto Jan Smede

Skvallergränd

Två gånger har denna gränd fått namnet Skvallergränd. Man får förmoda att namnet är ett så kallat naturligt namn. Det behövs inte så mycket fantasi för att förstå vad som förekom i gränden. Under perioden 1876 till 1910 fick gränden byta namn till Kyrkogårdsgränden då den mynnade ut i den dåvarande Nya Kyrkogården. Efter 1910 heter den Djäknegränd för att 1965 åter igen heta Skvallergränd.

2018 från Blåsbogatan. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 från Blåsbogatan. Foto Kyrkbacksföreningen
1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
2018 mot Blåsbogatan. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 mot Blåsbogatan. Foto Kyrkbacksföreningen
1950. Foto Carl Henning. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1950. Foto Carl Henning. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
2018 mot Rektorsgatan. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 mot Rektorsgatan. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 från Rektorsgatan. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 från Rektorsgatan. Foto Kyrkbacksföreningen
1960-tal från Humlegården. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1960-tal från Humlegården. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

Lykttändargränd

Nedre delen mot Västra Kyrkogatan hette tidigare Gymnasiegränd

2018 från Västra Kyrkogatan. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 från Västra Kyrkogatan. Foto Kyrkbacksföreningen
1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1942. Foto Carl Henning. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1942. Foto Carl Henning. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
2018 mot Västra Kyrkogatan. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 mot Västra Kyrkogatan. Foto Kyrkbacksföreningen
2001. Foto Kyrkbacksföreningen
2001. Foto Kyrkbacksföreningen
1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1945. Foto Carl Henning. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1945. Foto Carl Henning. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
2018 mot Djäknegatan. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 mot Djäknegatan. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 från Djäknegatan. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 från Djäknegatan. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 mot Rektorsgatan. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 mot Rektorsgatan. Foto Kyrkbacksföreningen
1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
2018 porten vid Rektorsgatan. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 porten vid Rektorsgatan. Foto Kyrkbacksföreningen
1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
2001 Detalj på porten. Foto Kyrkbacksföreningen
2001 Detalj på porten. Foto Kyrkbacksföreningen

Rektorsgatan

Gatan har namnet Rektorsgatan efter rektorstjänsten vid läroverket, nuvarande Rudbeckianska gymnasiet. Gymnasiet, som är Sveriges äldsta, grundades 1623 av konung Gustaf II Adolf efter inrådan av Västeråsbiskopen Johannes Rudbeckius. Tidigare benämndes gatan Övre gatan.

2018 från Skolgatan. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 från Skolgatan. Foto Kyrkbacksföreningen
1945. Foto Carl Henning. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1945. Foto Carl Henning. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
2018 norrut från Skolgatan. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 norrut från Skolgatan. Foto Kyrkbacksföreningen
1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Kyrkbacksföreningen
1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Kyrkbacksföreningen
2018 mot Lappgränd. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 mot Lappgränd. Foto Kyrkbacksföreningen
1964. Foto Lennart Nilsson. Bildkälla: Fam. Keijser
1964. Foto Lennart Nilsson. Bildkälla: Fam. Keijser
1964. Foto Lennart Nilsson. Bildkälla: Fam. Keijser
1964. Foto Lennart Nilsson. Bildkälla: Fam. Keijser
2018 vid Skvallergränd. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 vid Skvallergränd. Foto Kyrkbacksföreningen
1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1942. Foto Carl Henning. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1942. Foto Carl Henning. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
2018 mot Norra Ringvägen. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 mot Norra Ringvägen. Foto Kyrkbacksföreningen
1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

Kyrkbacksgatan

Redan så tidigt som på 1400-talet talas det i två brev om en tomt som ligger norr om domkyrkan på Kakuberget. Detta berg omtalas senare i folkmun som Backarna därav Kyrkbacken. Backen norr om domkyrkan.

2018 mot Rektorsgatan. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 mot Rektorsgatan. Foto Kyrkbacksföreningen
1960. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1960. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
2018 från Rektorsgatan. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 från Rektorsgatan. Foto Kyrkbacksföreningen
1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1944. Foto Carl Henning. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1944. Foto Carl Henning. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
2018 mot Rektorsgatan. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 mot Rektorsgatan. Foto Kyrkbacksföreningen
1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
2018 mot Rektorsgatan. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 mot Rektorsgatan. Foto Kyrkbacksföreningen
1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
2018 från Blåsbogatan. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 från Blåsbogatan. Foto Kyrkbacksföreningen

Lappgränd

När den första officiella namnsättningen sker på 1840-talet får gränden namnet Procentargränd efter den snikne kommisionslantmätaren CA Beckmark. När gatan bytte namn till Lappgränd är okänt men namnet kan ha uppstått av att det är en liten kort, smal gatustump, en lapp.

2018 Lappgränd från Rektorsgatan. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 Lappgränd från Rektorsgatan. Foto Kyrkbacksföreningen
1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
2018 Lappgränd från Gåsmyregatan. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 Lappgränd från Gåsmyregatan. Foto Kyrkbacksföreningen
1960-tal. Lappgränd från Gåsmyregatan. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1960-tal. Lappgränd från Gåsmyregatan. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

Gåsmyregatan

I norra ändan av Gåsmyregatan låg en av stadens tullar. Härifrån fortsatte vägen mot Tunby och Romfartuna. Det var länge stadens nordligaste gräns. Namnet kommer från Gåsmyr-Wreten ägor som gränsade mot staden i norr och som senare blev en stadsdel med namnet Gåsmyrevreten.

2018 från Kyrkbacksgatan. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 från Kyrkbacksgatan. Foto Kyrkbacksföreningen
1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
2018 norrut från Skolgatan. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 norrut från Skolgatan. Foto Kyrkbacksföreningen
1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
2018 söderut mot Skolgatan. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 söderut mot Skolgatan. Foto Kyrkbacksföreningen
1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

Brunnsgränd

Namnet har tagits efter Mästermans källa, brunnen där mästerman hämtade sitt vatten. Den ansågs vara stadens finaste brunn. Inte för att mästerman hämtade sitt vatten där utan för att vattnet ansågs vara stadens bästa. Vid revidering av stadsplanen 1902 fick gränden namnet Brunnsgränd. Tidigare namn var Mästermansgränden. Mästermannen var en äldre benämning på skarprättaren. Galgen har under vissa tider varit belägen norr om Brunnsgränd och mästermannen hade sin tomt längst ut vid nuvarande Djäknegatan, fram till omkring 1830.

2018 mot Rektorsgatan. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 mot Rektorsgatan. Foto Kyrkbacksföreningen
1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
2018 mot Djäknegatan. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 mot Djäknegatan. Foto Kyrkbacksföreningen
1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

Skolgatan

Gatan har hetat Skolgatan sedan 1878 års stadsplaneändring. Den fick då namnet efter det intilliggande läroverket, nuvarande Rudbeckianska gymnasiet. Det finns dokument som tyder på att där dagens gata går fram, kan stadens norra gräns möjligen ha gått på 1300-talet. Det tidigaste dokumenterade namnet är Bred Gatan. Man kan fundera över namnet och tittar på kartor från 1600-talet så är gatan något bredare än vad som var vanligt i den medeltida staden Västerås. Någon gång mellan 1688 och 1854 års karta har gatan fått namnet Norra Kyrkogatan vilket faller sig naturligt då gatan är belägen norr om domkyrkan.

2018 västerut. Foto Kyrkbacksföreningen
2018 västerut. Foto Kyrkbacksföreningen
1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
2001 österut. Foto Kyrkbacksföreningen
2001 österut. Foto Kyrkbacksföreningen
2001 korsningen Rektorsgatan. Foto Kyrkbacksföreningen
2001 korsningen Rektorsgatan. Foto Kyrkbacksföreningen
1945. Foto Carl Henning. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1945. Foto Carl Henning. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1942. Foto Carl Henning. Bildkälla:Västerås stadsarkiv
1942. Foto Carl Henning. Bildkälla:Västerås stadsarkiv
1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

Mästermans källa

Mästermans källa är belägen i Kyrkbackens nordöstra hörn och ansågs förr ha stadens bästa vatten. Från källan fick mästermannen (bödeln) ta sitt vatten. Källan ligger idag en park som är öppen för allmänheten. Brunnskaret är formgivet av Västeråskonstnären KG Lindholm 1960. Före 1600-talet Santa Claras källa.

2018. Foto Kyrkbacksföreningen
2018. Foto Kyrkbacksföreningen
1940-tal. Foto Carl Henning. Bildkälla: Västerås stadsarkiv
1940-tal. Foto Carl Henning. Bildkälla: Västerås stadsarkiv