Grannsamverkan på Kyrkbacken

Att bo på Kyrkbacken skiljer sig på många sätt från andra bostadsområden. De flesta hus är sammanlänkade och skapar närhet till varandra då kullerstensgatorna är smala och trånga. Genom att skapa goda relationer till de närmsta grannarna, ökas även medvetenhet kring vad som händer i de hus som står tomma under semestrar.

Med enkla medel håller vi gemensamt borta inbrottstjuven! Tala om för varandra när ni ämnar åka bort, se till att någon granne tar in post och gärna tänder upp i huset emellanåt. Se detta som en möjlighet att lära känna grannarna i kvarteret.

Om ni är intresserade av att veta mer om konceptet Grannsamverkan och vad som mer kan göras för att hålla tjuven borta, kan ni klicka på länken:   http://samverkanmotbrott.se .Där finner ni mer information, samt tillvägagångsätt för att bli kontaktombud på Kyrkbacken.